Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region

 

Art Nouveau dediščina karakterizira posamezna urbana območja v celotni podonavski regiji. Cilj projekta je razvoj potencialov za trajnostno upravljanje; vključevanje v življenje lokalne skupnosti kot tudi povečanja turističnih potencialov, ki so pogosto neraziskana in nerealizirana. Težišče projekta je tudi razvoj in implementacija enotnega digitalnega repozitorija Art Nouveau dediščine na območju podonavske regije, ki je metodološko standariziran in povezan z Europeano (Evropsko digitalno knjižnico).

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020

 • Čas izvajanja projekta: 1.1.2017 – 30.06.2019
 • Celotna proračunska sredstva: 1.649.559 EUR
 • Finančna podpora ERDF: 1.206.795,15 EUR
 • Finančna podpora IPA: 195.330 EUR

Projektni partnerji:

 • Oradea Municipality (vodilni partner)
 • Museum of Applied Arts
 • Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia
 • MAK - Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art
 • International Council for Monuments and Sites-ICOMOS
 • Museum of Arts and Crafts, Szeged and Surroundings Tourism Nonprofit Ltd.
 • National academic library and information system foundation
 • City of Subotica
 • Republic Institute for Protection of Cultural Monuments
10. junij Svetovni dan dediščine Art Nouveau

Svetovni dan dediščine Art Nouveau praznujemo vsako leto 10. junija od leta 2013. Na ta dan sta umrla slavna arhitekta gibanja Antonio Gaudi in Ödön Lechner. Organizacije iz celega sveta pripravijo prireditve, vodenja, delavnice in razne dogodke. V letu 2017 je tema Gibanje v Art Nouveau... več

V Ljubljani si lahko ogledate vodeni ogled “Ljubljanske kavarne okoli leta 1900”, ob 17:00, ki ga organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje… več

Art Nouveau je gibanje, ki se je na prehodu iz 19. v 20. pojavilo v vsej zahodni Evropi. Na območju Podonavja naletimo na njegove številne pojavne oblike, od dekorativne umetnosti, do arhitekturnih stvaritev. V urbanem okolju so najbolj vidni elementi dunajske secesije, ki je bila konec 19. stoletja na tem območju prevladujoča.

Številni biseri secesijske arhitekture, dekorativne umetnosti in uporabne umetnosti v Podonavju so neraziskani, njihov potencial za urbani in turistični razvoj pa še ni izkoriščen.

Projektni partnerji se zavedajo tega problema in bodo izdelali skupen pristop k prepoznavanju in ohranjanju secesijske dediščine na različnih nivojih in področjih.